Projekt "Bociany integrują"

Akcja - edukacja 2011

Informacje o działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Bociany Integrują"

Miejski happening w Ustroniu

W piątek 1 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 odbył się miejski happening dla dzieci. Impreza ta zainaugurowała kolejny sezon realizacji Projektu „Bociany Integrują”. Happening odbył się już po raz piąty pod bocianim gniazdem w Ustroniu. Wzięło w nim udział ponad 200 dzieci z ustrońskich szkół i przedszkoli. Na spotkanie przybyły dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 7, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5.Dzieci ubrane były bardzo kolorowo. Wszyscy uczestnicy happeningu mieli rekwizyty związane z bocianami i wiosną. Były też transparenty i plakaty przygotowane na tę okazję. Każda grupa dzieci przygotowała krótki występ. Były to wiersze, piosenki, okrzyki.Na zakończenie wszyscy zebrani bardzo głośno odśpiewali piosenkę o bocianach. Całaimpreza była na żywo transmitowana poprzez stronę projektu (dzięki kamerze i mikrofonowi zamontowanemu przy bocianim gnieździe.Dzieci pozdrawiały wszystkich oglądających. Spotkanie pod hasłem "Wiosnę witamy, na bociany czekamy"odbyło się dzięki współpracy z Urzędem Miasta Ustroń. Happening dla dzieci stał się imprezą cykliczną w Ustroniu. Kolorowe przebrania dzieci, transparenty, plakaty, rekwizyty wzbudziły duże zainteresowanie mediów. Relacje z tej imprezy znalazły się 1.04.2001 w Teleexpresie i Radiu Katowice oraz 2.04.2011 w Programie 1 Polskiego Radia (w audycji Sygnały Dnia).

„Efektem” głośnego odśpiewania piosenki przywołującej bociany był przylot pierwszego bociana w tym samym dniu o godz. 15.30. Drugi bocian przyleciał 2.04.2011 o godz. 15.22. Tak więc głośne nawoływanie bocianów przez dzieci podczas tegorocznego happeningu przyniosło oczekiwany skutek i możemy oglądać bocianią parę na gnieździe. To znak, że do Ustronia wiosna przyszła na dobre.

Zobacz zdjęcia.

Zobacz krótki filmik.

Zobacz zdjęcia z przekazu.

Miejski konkurs plastyczny dla dzieci „Za co kochamy bociany”?

Konkurs został zorganizowany (juz po raz czwarty) w ramach realizacji projektu „Bociany Integrują” przez Zarząd Koła SNEP nr 15 w Ustroniu. Współorganizatorami konkursu było Nadleśnictwo Ustroń i Urząd Miasta Ustroń. Konkurs był adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych w Ustroniu. Do konkursu zakwalifikowano 121 prac plastycznych z ustrońskich szkół i przedszkoli. Zakres tematyczny prac dotyczył  życia i ochrony bociana białego w Polsce. Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Dzieci wykonały je przy użyciu pasteli tłustych, kredek ołówkowych, farb. Były również prace z wykorzystaniem plasteliny oraz wydzieranki i wyklejanki z wykorzystaniem różnych materiałów.

Prace plastyczne były oceniane w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie, dzieci 6-letnie, klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie. Oceny prac dokonała niezależna komisja pod przewodnictwem pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Danuty Koenig.  W skład komisji weszli również: Magdalena Piechowiak, Zbigniew Niemiec, Joanna Kalinowska-Dyrda. W każdej kategorii przyznano I, II, III miejsce oraz po dwa wyróżnienia. Wszyscy laureaci (30 osób) otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo projektu "Bociany Integrują". Zdobywcy I, II i III miejsc otrzymali albumy książkowe o ptakach. Wszyscy laureaci otrzymali upominki ufundowane przez Nadleśnictwo Ustroń.

Uroczystość wręczenia nagród i upominków odbyła się w dniu 16.06.2011 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustroń. Wzięły w niej udział dzieci wraz ze swoimi Rodzicami. Prace nagrodzone w konkursie zaprezentowano na wystawie. Podczas uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń w gnieździe bocianów w roku 2011. Przedstawiono zdjęcia z podglądu gniazda, pokazujące różne rodzaje odpadów, jakie pojawiły się w bocianim gnieździe w tym sezonie podglądania. Omówiono zagrożenia wynikające z zaśmiecania środowiska.

Zobacz zdjęcia.

V ZLOT BOCIANOLUBÓW W USTRONIU

W sobotę 2 lipca 2011 roku odbył się V Ogólnopolski Zlot Bocianolubów w Ustroniu. Impreza ta realizowana jest w ramach projektu „Bociany Integrują” przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Mimo niesprzyjającej pogody na spotkanie do Ustronia przybyły osoby z następujących miejscowości: Wrocław, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Żagań, Lubsko, Łodygowice, Ustroń oraz Frydek-Mistek (Czechy). Spotkanie odbyło się Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej ?Leśnik? w Ustroniu Jaszowcu. Wziął w nim udział prof. dr hab. Zbigniew Jakubiec (pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego).

W części konferencyjnej zlotu pan prof. Zbigniew Jakubiec przedstawił wyniki liczenia bocianów białych w powiecie kętrzyńskim w roku 2010 na tle danych z lat ubiegłych. Magistranci (Łukasz Leśny i Kamil Szymaniec) przygotowujący swoje prace na podstawie nagrań z gniazda w Ustroniu przedstawili tematykę swoich prac oraz sposoby odnotowywania obserwacji i opracowywania ich wyników. Monika Ewa Kosińska zaprezentowała kilka nagrań z gniazda pokazujących nietypowe jak dotąd zachowania samicy wobec piskląt. Wspólnie zastanawiano się nad wyjaśnieniem tych zachowań. Przedstawiono również nagranie z obrączkowania i adopcji pisklęcia. Ewa Głogowska zaprezentowania nagrania z gniazda pokazujące zagrożenie, jakie powodował sznurek oplatający nogi samicy.

Przeprowadzono wybory imion dla młodych bocianów z ustrońskiego gniazda. Wykorzystano propozycje zgłoszone na forum, a także inne, zgłoszone podczas zlotu. W głosowaniu wygrały imiona: Feluś i Fuksik. Dla adoptowanego bocianka wybrano imię Fuksik (bo miał "fuksa" dostając szansę na wychowanie się w bocianiej rodzinie). Dla starszego (jednocześnie jedynego z ustrońskich piskląt, jakiemu udało się przeżyć) wybrano imię Feluś (od imienia Feliks, które oznacza szczęście). Uczestnicy spotkania przejechali pod bocianie gniazdo i tam uroczyście nadano imiona bociankom.

Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne ognisko, na którym dyskutowano nie tylko o bocianach. Wieczorem część uczestników udała się do amfiteatru, by wziąć udział w koncercie zespołu Ustronsky i Bajm. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy wyrazili zadowolenie z tegorocznego zlotu i zadeklarowali chęć przyjazdu na spotkanie w Ustroniu w przyszłym roku.

Zobacz zdjęcia.

Akcja - edukacja 2010

Miejski happening w Ustroniu

W piątek 9 kwietnia 2010 odbył się już po raz czwarty miejski happening dla dzieci inaugurujący kolejną edycję Projektu „Bociany Integrują”. Jak co roku, pod bocianie gniazdo w Ustroniu przybyła duża grupa dzieci. Były wśród nich uczniowie ustrońskich szkół ( nr 1, nr 3, nr 5, nr 6) oraz przedszkolaki z przedszkoli: nr 1, nr 2, nr 4, nr 7. Po raz pierwszy podczas happeningu dzieci miały okazję oglądać na żywo bociany, sprawiło im wielką radość. Hasło imprezy brzmiało: „Wiosnę witamy, bociany pozdrawiamy”. Około 200 dzieci ubrane było w barwne stroje, przyniosło rekwizyty i transparenty. Było kolorowo i wesoło. Dzieci prezentowały wiersze i okrzyki witające bociany w Ustroniu. Wszyscy wspólnie odśpiewali piosenkę o bocianach. Po zakończeniu dzieci przeszły w okolice gniazda, by z bliższej odległości obserwować bociany. Na happening w Ustroniu przybyły media, by relacjonować to niezwykłe wydarzenie. Informacje o imprezie oraz ustrońskich bocianach ukazały się w tym dniu w Radiu Katowice, Aktualnościach TVP Katowice oraz w Teleexpressie. Linki do tych informacji można znaleźć na podstronie dotyczącej informacji medialnych.

Zobacz zdjęcia.

Miejski konkurs plastyczny dla dzieci „Za co kochamy bociany?”

Konkurs został zorganizowany (juz po raz trzeci) w ramach realizacji projektu „Bociany Integrują” przez Zarząd Koła SNEP nr 15 w Ustroniu. Współorganizatorami konkursu było Nadleśnictwo Ustroń i Urząd Miasta Ustroń. Konkurs był adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych w Ustroniu. Do konkursu zakwalifikowano 102 prace plastyczne ze wszystkich ustrońskich szkół i przedszkoli. Zakres tematyczny prac dotyczył  życia i ochrony bociana białego w Polsce. Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Dzieci wykonały je przy użyciu pasteli tłustych, kredek ołówkowych, farb. Były również prace z wykorzystaniem plasteliny oraz wydzieranki i wyklejanki z wykorzystaniem różnych materiałów.

Prace plastyczne były oceniane w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie, dzieci 6-letnie, klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie. Oceny prac dokonała niezależna komisja pod przewodnictwem pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Danuty Koenig.  W skład komisji weszli również: Magdalena Piechowiak, Zbigniew Niemiec, Leon Mijal, Wiktor Naturski. W każdej kategorii przyznano I, II, III miejsce oraz po dwa wyróżnienia. Wszyscy laureaci (30 osób) otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo projektu "Bociany Integrują". Zdobywcy I, II i III miejsc otrzymali również albumy książkowe o tematyce przyrodniczej. Koszulki zostały ufundowane przez Urząd Miasta Ustroń i wręczone przez pana Zdzisława Brachaczka. Nagrody książkowe ufundowało Nadleśnictwo Ustroń. Wręczał je pan Nadleśniczy Leon Mijal.

Uroczystość wręczenia nagród i upominków odbyła się w dniu 10.06.2010 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustroń. Wzięły w niej udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Prace nagrodzone w konkursie zaprezentowano na wystawie. Podczas uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń w gnieździe bocianów w roku 2010. Przedstawiono zdjęcia z podglądu gniazda, pokazujące różne rodzaje odpadów, jakie pojawiły się w bocianim gnieździe w tym sezonie podglądania. Omówiono zagrożenia wynikające z zaśmiecania środowiska.

Zobacz zdjęcia.

IV Zlot Bocianolubów w Ustroniu

W sobotę 26 czerwca 2010 roku odbył się IV Ogólnopolski Zlot Bocianolubów w Ustroniu. Impreza ta realizowana jest w ramach projektu „Bociany Integrują” przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Już po raz czwarty w Ustroniu spotkali się obserwatorzy bocianiego gniazda i miłośnicy przyrody z różnych stron Polski. Realizowany projekt obserwacji bocianiego gniazda przez Internet ma na celu edukację osób w różnym wieku. Dlatego oprócz imprez dla dzieci organizowany jest zlot dla dorosłych. W tym roku do Ustronia przybyły osoby z następujących miejscowości: Ustroń, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Częstochowa, Łódź, Wrocław, Zielona Góra.

Spotkanie odbyło się Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. Wziął w nim udział prof. dr hab. Zbigniew Jakubiec (pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”) oraz pan Wiesław Chromik (leśnik, ornitolog, obrączkarz).

W części konferencyjnej zlotu miały miejsce pokazy nagrań z bocianiego gniazda. Pod okiem fachowców odbyła się analiza przedstawionych zapisów. Przeprowadzono wybory imion dla młodych bocianów z ustrońskiego gniazda (ze wszystkich zgłoszonych na forum projektu). W głosowaniu wygrały imiona: Wisełka i Ustronek. Wszyscy uczestnicy spotkania przejechali pod bocianie gniazdo i tam uroczyście nadano imiona bociankom.

W dalszej części zlotu odbyła się wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Dzięki sprzyjającej pogodzie spędzono tam kilka godzin. Oglądano pokazy lotów ptaków drapieżnych i pokazy lotów sów. Spacerowano pośród przechadzających się zwierząt i dokarmiano je odpowiednią karmą. Dzięki gościnności Dyrekcji parku uczestnicy zlotu mogli czuć się bardzo dobrze podczas obcowania z przyrodą.

Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne ognisko, na którym dyskutowano nie tylko o bocianach. Słuchano zajmujących opowieści pana prof. Zbigniewa Jakubca. Z opinii uczestników spotkania wynika, że tegoroczny zlot bardzo im się podobał i chcieliby przyjechać na kolejny. Współorganizatorami spotkania była Dyrekcja Leśnego Parku Niespodzianek i Nadleśnictwo Ustroń.

Zobacz zdjęcia.

Akcja - edukacja 2009

Miejski happening w Ustroniu

W środę 1.04.2009 już po raz trzeci odbył się miejski happening pod bocianim gniazdem. Impreza pod hasłem „Wiosnę witamy, na bociany czekamy” miała na celu integrację dzieci z ustrońskich szkół i przedszkoli oraz zachęcenie do podglądania bocianiego gniazda w kolejnym (trzecim już) sezonie.

W happeningu udział wzięły dzieci z klas I – III ze szkół podstawowych w Ustroniu (SP 1, SP 3, SP 5, SP 6) oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 7. Ponad 200 dzieci w kolorowych strojach prezentowało się bardzo kolorowo pod gniazdem. Było mnóstwo transparentów i innych elementów związanych z bocianami. Każda grupa dzieci miała czas na własną prezentację. Były to wierszyki, piosenki i okrzyki.

Happening można było na żywo oglądać w Internecie (jak co roku) na stronie projektu. Całą imprezę prowadziła Monika Kosińska – koordynator Projektu „Bociany Integrują”. Wiktor Naturski z Nadleśnictwa Ustroń opowiadał dzieciom o wędrówce bocianów. Happening udało się zorganizować dzięki współpracy z Urzędem Miasta Ustroń i Nadleśnictwem Ustroń.

Zobacz retransmisję.

Zobacz zdjęcia.

Miejski konkurs plastyczny

W maju 2009 roku (już po raz drugi) zorganizowano miejski konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Za co kochamy bociany?”. Współorganizatorami konkursu było Nadleśnictwo Ustroń i Urząd Miasta Ustroń. Konkurs był adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych w Ustroniu. Na konkurs wpłynęło 146 prac plastycznych ze wszystkich ustrońskich szkół i przedszkoli. Zakres tematyczny prac dotyczył  życia i ochrony bociana białego w Polsce. Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Dzieci wykonały je przy użyciu pasteli tłustych, kredek ołówkowych, farb. Były również prace z wykorzystaniem plasteliny oraz wydzieranki i wyklejanki z wykorzystaniem różnych materiałów. Prace plastyczne były oceniane w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie, dzieci 6-letnie, klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie. Oceny prac dokonała niezależna komisja pod przewodnictwem pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Danuty Koenig. W każdej kategorii przyznano I, II, III miejsce oraz po dwa wyróżnienia. Wszyscy laureaci (30 osób) otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe kubki (przygotowane specjalnie z okazji konkursu). Zdobywcy I, II i III miejsc otrzymali również albumy książkowe dotyczące ptaków i innych zwierząt.

Uroczystość wręczenia nagród i upominków odbyła się w dniu 8.06.2009 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustroń. Wzięły w niej udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Prace nagrodzone w konkursie zaprezentowano na wystawie. Podczas uroczystości przedstawiono filmy i prezentacje multimedialne dotyczące Projektu „Bociany Integrują”. Omówiono trzy sezony podglądania gniazda bocianów przez Internet. Poruszono również kwestię zaśmiecenia środowiska naturalnego. Przedstawiono zdjęcia z podglądu gniazda, pokazujące różne rodzaje odpadów, jakie pojawiły się w bocianim gnieździe w tym sezonie podglądania. Omówiono zagrożenia wynikające z zaśmiecania środowiska. Pokazano sznurek, który znalazł się w bocianim gnieździe i wyjaśniono, co mogłoby się stać, gdyby pisklak się w niego zaplątał. Zaapelowano do dzieci i dorosłych, by byli czujni i zwracali uwagę na ewentualne sznurki mogące pojawić się na terenach rolniczych w rejonie Ustronia. Przedstawiono również prezentację multimedialną dotyczącą rodzajów odpadów i konieczności ich segregacji.

Dziękujemy Nadleśnictwu Ustroń za gościnność i pomoc organizacyjną w przygotowaniu uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Nadleśniczego Leona Mijala oraz pana Wiktora Naturskiego.

Dziękujemy również Urzędowi Miasta Ustroń za wsparcie i pomoc finansową w zakupie upominków dla laureatów konkursu.

Zobacz zdjęcia.

III Zlot Bocianolubów w Ustroniu

W sobotę 25 lipca 2009 roku odbył się Ogólnopolski Zlot Bocianolubów w Ustroniu. Było to już trzecie z kolei spotkanie osób obserwujących bociany w ramach projektu „Bociany Integrują”. Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym skierowanym do dzieci i dorosłych. W roku 2009 realizowano go po raz trzeci. Coroczną inauguracją projektu jest miejski happening dla dzieci pod bocianim gniazdem, natomiast imprezą podsumowującą każdą edycję projektu jest zlot miłośników przyrody. Na imprezę tę przyjeżdżają osoby zainteresowane bocianami, innymi ptakami i szeroko rozumianą ochroną przyrody. W tym roku w zlocie wzięły udział osoby z następujących miejscowości: Ustroń, Skoczów, Katowice, Chorzów, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Frydek-Mistek (Czechy). Gościem zlotu był prof. dr hab. Zbigniew Jakubiec, pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. Po powitaniu uczestników, Monika Ewa Kosińska (koordynator projektu, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej) przedstawiła krótko historię internetowych obserwacji gniazda. Pokazano i omówiono wydarzenia w gnieździe podczas trzech sezonów podglądania. W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w gnieździe poruszono sprawę ingerencji w życie bocianów. W tej kwestii głos zabrał również pan Wiesław Chromik (ornitolog, obrączkarz).

Potem pan prof. Zbigniew Jakubiec przedstawił prezentację nt. „Bocian biały w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Można było poznać wiele ciekawostek dotyczących bocianów . Doświadczenie pana profesora jest ogromne, a poza tym potrafi on wspaniale opowiadać. Uczestnicy słuchali z zapartym tchem opowieści pana profesora. Była też możliwość zadawania pytań.

Następnym punktem programu były opowieści pana Wiesława Chromika o bocianach. Przedstawił on (wraz ze zdjęciami) relację z akcji obrączkowania i kontrolowania gniazd w różnych latach.

Wywiązała się zajmująca dyskusja pomiędzy specjalistami, czyli panem prof. Zbigniewem Jakubcem i panem Wiesławem Chromikiem, do której włączali się uczestnicy. Dyskusja dotyczyła zachowań bocianów. Bardzo ciekawe było konfrontowanie obserwacji ornitologów (dokonywanych w naturze) oraz obserwacji pozostałych osób (dokonywanych poprzez internet).

Po prezentacjach rozpoczęła się wspólna dyskusja na temat bocianów. Wziął w niej również udział (na żywo poprzez łącze internetowe) Arkadiusz Broniarek (ornitolog, obrączkarz z Hiszpanii). Wywiązała się niezwykle interesująca rozmowa. Niestety trzeba było ją przerwać ze względu na kolejny punkt programu zlotu.

Wszyscy razem przeszliśmy do kolejki wynajętej na okazję zlotu, która czekała na nas pod jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu Polanie. Przejechaliśmy nią poprzez Jaszowiec i Zawodzie (turystyczne dzielnice Ustronia) pod bocianie gniazdo. Oczywiście przerwana dyskusja przeniosła się do kolejki, gdzie poruszano sprawy dotyczące bocianów.

Zatrzymaliśmy się pod bocianim gniazdem i tam dokonywaliśmy obserwacji trzech młodych znajdujących się na gnieździe. Potem wróciliśmy kolejką (przez centrum miasta) pod jednostkę strażacką.

Wtedy zrealizowano kolejny punkt programu zlotu, czyli zwiedzanie jednostki strażackiej. Była możliwość poznania całego wyposażenia wozu strażackiego (z dokładnymi objaśnieniami). Można było przymierzyć hełm i kombinezon, a nawet zjechać po specjalnej rurce. Zadawano pytania o specyfikę pracy strażaków. Rozmawiano o akcjach strażaków podejmowanych przy bocianim gnieździe w Ustroniu. Na koniec wykonano wspólne zdjęcie przy wozie strażackim z podnośnikiem (który był wykorzystywany właśnie przy bocianim gnieździe).

Potem nastąpił powrót do ośrodka „Leśnik” na wspólne ognisko. Przed ogniskiem pan prof. Zbigniew Jakubiec podpisywał swoją książę pt. „Bociany i boćki”. Informacje z tej właśnie książki zostały wykorzystane na stronie projektu „Bociany Integrują”.

Podczas posiłku przy ognisku była okazja dyskutowania z panem profesorem. Pytaniom nie było końca. Wiedzę, którą przekazywał pan profesor pochłaniało się garściami. Autorzy projektu mieli okazję podzielić się z panem profesorem swoimi spostrzeżeniami, ale również i problemami. Bardzo cenne są uwagi i rady tak wielkiego autorytetu w dziedzinie bocianów. Zostaną one wykorzystane przy kolejnej realizacji projektu „Bociany Integrują”.

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej liczy na dalszą współpracę z prof. Zbigniewem Jakubcem. Autorzy projektu oraz wszyscy uczestnicy, czują się niezwykle zaszczyceni obecnością pana profesora na zlocie podsumowującym realizację projektu w roku 2009. Gorąco dziękujemy za przekazaną masę wiedzy, jak również za otwartość i zrozumienie. Liczymy na kolejne spotkanie.

Zobacz retransmisję prelekcji prof. Zbigniewa Jakubca.

Akcja - edukacja 2008

Miejski happening w Ustroniu

W dniu 1 kwietnia odbył się (drugi z kolei) happening pod bocianim gniazdem. Impreza pod hasłem „Wiosnę witamy, na bociany czekamy” miała na celu integrację dzieci z ustrońskich szkół i przedszkoli oraz zachęcenie do podglądania bocianiego gniazda w kolejnym sezonie. Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ustroń oraz Nadleśnictwa Ustroń. W happeningu wzięły udział dzieci klas I-III ze wszystkich ustrońskich szkół podstawowych oraz dzieci z Przedszkola nr 7 w Ustroniu. Wszyscy przygotowali piękne stroje oraz transparenty. Dzieci prezentowały okrzyki, piosenki, wierszyki. Pan Wiktor Naturski z Nadleśnictwa Ustroń opowiadał dzieciom o bocianach i ich wędrówkach. Wszyscy świetnie się bawili.

Zobacz Informacje o happeningu.

Zobacz zdjęcia.

Miejski konkurs plastyczny

W maju 2008 roku zorganizowaliśmy miejski konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Za co kochamy bociany?”. Współorganizatorami konkursu było Nadleśnictwo Ustroń i Urząd Miasta Ustroń. Konkurs był adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych w Ustroniu. Zakres tematyczny prac dotyczył  życia, obserwacji i ochrony bociana białego w Polsce. Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Dzieci wykonały swoje prace przy użyciu pasteli tłustych, kredek ołówkowych, farb. Były również prace z wykorzystaniem plasteliny oraz wydzieranki i wyklejanki. Prace plastyczne były oceniane w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie, dzieci 6-letnie, klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie. Oceny prac dokonała niezależna komisja pod przewodnictwem pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Danuty Koenig. Na konkurs wpłynęło 90 prac. Komisja miała bardzo trudny wybór, gdyż wszystkie prace były interesujące i ciekawie wykonane.
W dniu 9.06.2008 w sali Nadleśnictwa Ustroń odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Na tę uroczystość przybyli laureaci wraz ze swoimi rodzicami. Nagrodzono 30 prac, które zaprezentowano na wystawie.
Wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą bocianów przygotowaną przez pana Wojciecha Naturskiego - pracownika Nadleśnictwa Ustroń.
W drugiej części uroczystości odbyło się wręczanie dyplomów, upominków i nagród dla zwycięzców. Każdy z laureatów otrzymał dyplom oraz pamiątkową koszulkę z bocianem (przygotowaną specjalnie na konkurs). Zdobywcy I, II i III miejsc, prócz dyplomów i koszulek otrzymali nagrody książkowe (albumy przyrodnicze).

Zobacz listę laureatów.

Reprezentacja Projektu „Bociany Integrują” w Niemczech

W dniu 3.08.2008 w miejscowości Bornheim (Niemcy) odbyło się spotkanie miłośników bocianów. Na spotkanie przy Bocianim Centrum Edukacyjnym przybyła delegacja reprezentująca Projekt „Bociany Integrują” i zarazem reprezentująca polskich miłośników bocianów. W skład polskiej delegacji weszło 8 osób reprezentujących różne miejscowości z Niemiec (Konigsbach-Stein, Wuppertal) oraz z Polski (Kraków, Chorzów, Ustroń). Polska delegacja ubrana w koszulki przygotowane na to spotkanie, wzbudziła ogólne zainteresowanie i sympatię niemieckich miłośników bocianów.

II Zlot Bocianolubów w Ustroniu

W dniu 9.08.2008 odbył się II Zlot Bocianolubów w Ustroniu. Współorganizatorem spotkania miłośników bocianów było Nadleśnictwo Ustroń. Na zlot przybyły osoby z różnych stron Polski (Ustroń, Skoczów, Bielsko-Biała, Zabrze, Chorzów, Kraków, Wrocław, Łódź, Bodzentyn, Ostrów Wielkopolski) oraz z zagranicy: Karvina (Czechy), Wuppertal (Niemcy). W spotkaniu uczestniczył ornitolog z Niemiec – Michael Hahm.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników. W części edukacyjnej zlotu, uczestnicy oglądali ekspozycję przyrodniczą znajdującą się w ośrodku „Leśnik” pod kierunkiem pana Wiktora Naturskiego (pracownika Nadleśnictwa Ustroń). Uczestnicy mogli zapoznać się z ekosystemami leśnymi Beskidu Śląskiego.

Po części edukacyjnej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na kadry z bocianich gniazd. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki. Uhonorowano również osoby, które szczególnie przysłużyły się podczas drugiej edycji projektu „Bociany Integrują”. Wręczono im również dyplomy i upominki.

Potem wszyscy uczestnicy udali się na posiłek. Mimo, że pogoda nie rozpieszczała zlotowiczów, dopisywał im dobry humor. Popołudniu wszyscy udali się pod bocianie gniazdo w Ustroniu. Niestety nie zastano w nim bocianów, ale i tak widok gniazda z kamerą dla uczestników spotkania był interesujący.

Około godziny 16 rozpoczęło się wspólne ognisko przy ośrodku „Leśnik”. Atmosfera była wspaniała. Rozmawiano nie tylko o bocianach. Śpiewano piosenki przy dźwiękach gitary. Każdy z uczestników spotkania w Ustroniu otrzymał specjalną koszulkę. Mamy nadzieję, że będzie ona miłą pamiątką wspólnego spotkania. Liczymy, że ten zlot pozostanie w pamięci uczestników na długo i że zechcą oni przyjechać ponownie do Ustronia. Zapraszamy za rok!

Akcja - edukacja 2007

Miejski happening w Ustroniu

W dniu 21 marca 2007 o godz. 10.00 odbył się miejski happening pod hasłem "Wiosnę witamy, na bociany czekamy". Impreza została zorganizowana przez Koło SNEP nr 15 w Ustroniu oraz Nadleśnictwo Ustroń. Pod gniazdem ustrońskich bocianów zebrały się:
przedszkolaki z Przedszkola nr 7, dzieci klasy II -III z SP 1, dzieci z klas I-III z SP 3 w Polanie, dzieci z klas I-III z SP 5 w Lipowcu, dzieci z klas I-III z SP 6 w Nierodzimiu. Każda grupa dzieci przygotowała wizerunki bocianów, transparenty z hasłami witającymi wiosnę i bociany, okrzyki i piosenki oraz wiosenne elementy ubioru. Mimo, że pogoda spłatała figla, było bardzo wesoło i kolorowo.

Dzięki obrotowej kamerze zainstalowanej przy gnieździe można było obserwować całą imprezę na żywo w Internecie.

Pracownik Nadleśnictwa Ustroń, pan Wiktor Naturski opowiadał dzieciom o bocianach. Objaśnił trasę wędrówek polskich bocianów i wyjaśnił, gdzie prawdopodobnie mogą się te bociany właśnie w tym dniu znajdować.

Mimo tak zimowej pogody w tym pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, dzieci krzyczały: "Precz zimo zła - chcemy bociana!".

Przeganianie zimy chyba się udało, bo już na drugo dzień w Ustroniu była zupełnie inna pogoda, czego dowód jest na zdjęciach z podglądu gniazda.

Cała impreza została zarejestrowana przez kamerę i mikrofon przy gnieździe.
Zobacz retransmisję.

Informacje o happeningu można również znaleźć na:
http://www.lp.gov.pl/Members/KLM/Aktualnosci/ustron-czeka-na-bociany
http://www.lasykatowice.com.pl/strony/1/i/34002.php

Poznawanie bocianów przez uczniów z Ustronia

Uczniowie klasy II b szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu obserwowali ustrońskie bociany podczas zajęć dodatkowych w pracowni komputerowej.

Życie bocianów poznawali na zajęciach zintegrowanych.

Wykonywali też prace plastyczne dotyczące bocianów.

Zobacz zdjęcia.

Integracja uczniów i przedszkolaków z Ustronia

W ramach realizacji projektu "Bociany Integrują" odbyły się zajęcia wspólne dzieci z Przedszkola nr 7 w Ustroniu oraz uczniów klasy II b Szkoły Oodstawowej w Ustroniu. Zajęcia odbywały się w szkolnej pracowni komputerowej.

Dzieci obserwowały bociany na monitorach i uczyły się obsługiwać edytor graficzny Paint. Uczniowie klasy II b pokazywali przedszkolakom, do czego służą poszczególne narzędzia przybornika. Pod kierunkiem starszych kolegów przedszkolaki wykonywały rysunki bocianów.

Zobacz prace dzieci.

Miejski konkurs w Ustroniu

W ramach realizacji projektu "Bociany Integrują" w Ustroniu odbył się miejski konkurs dla dzieci "Między nami bocianami".

We wtorek 5.06.2007 o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu zebrały się dzieci z ustrońskich przedszkoli i szkół podstawowych, by wziąć udział w miejskim konkursie dla dzieci, zorganizowanym przez Koło SNEP nr 15 w Ustroniu.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie. W konkursie udział wzięły trzyosobowe reprezentacje następujących placówek z Ustronia: Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6.

Uczniowie mieli do wykonania różne zadania związane z bocianami. Wykonanie poszczególnych zadań oceniała komisja konkursowa w składzie: Danuta Koenig, Mirosław Melcer, Wiktor Naturski.

Zobacz zdjęcia.

Poznawanie bocianów przez przedszkolaki z Łodzi

W Przedszkolu Integracyjnym w Łodzi, dzieci pod kierunkiem nauczycielki Ewy G. brały udział w projekcie "Bociany Integrują". Ich przygoda z bocianami rozpoczęła się 2 maja, w okresie składania jaj.

Dzieci 6-letnie z Kółka Przyrodniczego, jak również młodsze, chętnie uczestniczyły w obserwacjach bocianiego gniazda. Dzięki temu dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o życiu bocianów:
- znają ich wygląd,
- wiedzą, że budują gniazda wysoko na kominach, drzewach, słupach,
- orientują się w zwyczajach podczas gniazdowania np. jajka wysiadują oraz opiekują się pisklętami oboje rodzice, przynoszą do gniazda siano, wietrzą jajka,
- wiedzą, że pisklęta są na początku białe, mają ciemne dziobki i nóżki.

Przedszkolaki cieszyły się gdy bociany klekotały i gdy wykluwały się pisklęta, wznosiły radosne zawołania na sam widok bocianów na monitorze. Zainteresowanie całego przedszkola było duże. Bardzo smutne wieści o śmierci piskląt dzieci przyjęły z powagą, spokojem i smutkiem.

Dzieci obserwowały bociany na stronie internetowej projektu, ale również często zaglądały na dostępne tam forum. Z zainteresowaniem oglądały zamieszane tam filmy i zdjęcia oraz relacje z życia bocianów.

Przedszkolaki uczyły się zapisywać zdjęcia z podglądu gniazda, które były umieszczane na przedszkolnym forum. Dzieci wykonały również wiele prac plastycznych z bocianami w roli głównej, które także zamieszczano na forum przedszkola.

Obserwacje zostały podsumowane na plakacie umieszczonym w holu przedszkola. Na zakończenie dzieci wykonały wspólnie plakat zawierający podziękowanie dla autorów projektu "Bociany Integrują" za możliwość obserwowania i poznawania bocianiego życia.

Zobacz prace dzieci.

21.07.2007 Zlot Bocianolubów w Ustroniu

W sobotę 21 lipca 2007 roku odbyło się w Ustroniu spotkanie sympatyków i obserwatorów bocianiego gniazda. W organizację imprezy aktywnie włączyło się Nadleśnictwo Ustroń. Uczestnicy spotkali się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu. Wiele emocji towarzyszyło powitaniom i pierwszym wspólnym rozmowom. Osoby te nie znały się wcześniej, wymieniały jedynie poglądy i obserwacje na forum projektu "Bociany Integrują". Już od pierwszych chwil nawiązały jednak ze sobą kontakt, ich powitania były bardzo ciepłe, jakby znali się od dawna. Całemu spotkaniu nazwanemu Zlotem Bocianolubów towarzyszyła niezwykła atmosfera.
W spotkaniu wzięli udział obserwatorzy ustrońskich bocianów z różnych stron Polski: Ustroń, Skoczów, Bielsko-Biała, Strumień, Mikołów, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice, Kraków, Wrocław, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Bydgoszcz. Byli również obserwatorzy spoza granic naszego kraju, z Czech, Niemiec i Austrii.

Przed południem odbyła się część konferencyjna spotkania. O godz. 9.00 nastąpiło rozpoczęcie spotkania. Organizatorzy przypomnieli film dotyczący przygotowań do realizacji projektu "Bociany Integrują". Przedstawili założenia projektu oraz jego stronę techniczną. Jako podsumowanie tegorocznej edycji projektu "Bociany Integrują" zaprezentowano film dotyczący tegorocznej historii bocianiej rodziny z Ustronia. Film wzbudził wiele emocji. Uczestnicy spotkania wzruszyli się oglądając i przypominając sobie to wszystko, czego świadkami byli obserwując bocianie gniazdo w Ustroniu.

Zobacz film

W części konferencyjnej spotkania odbyły się trzy prezentacje. Pan Łukasz Łukasik (członek Związku Polskich Fotografów Przyrody) przygotował prezentację pt. "Skrzydlata pasja". Uczestnicy mieli okazję podziwiać profesjonalne zdjęcia dzikich ptaków. Oglądanie zdjęć i słuchanie muzyki było niezwykłym przeżyciem dla odbiorców. Pan Wiktor Naturski (Nadleśnictwo Ustroń) zapoznał uczestników z różnymi gatunkami sów, które można spotkać w naszym kraju. Jego prezentacja "Sowy Polski" pozwoliła bliżej poznać te ptaki i wzbudziła zainteresowanie ich ochroną. Pan Jacek Wąsiński (Leśne Pogotowie w Mikołowie) prezentował zdjęcia zwierząt przebywających pod jego opieką. Opowiadał o swojej pracy i jednocześnie pasji.

Po tej części spotkania, o godz. 12.00, uczestnicy wyruszyli na ścieżkę edukacyjno-ekologiczną na Skalicy. Pan Wiktor Naturski zapoznawał wszystkich z bogactwem przyrodniczym Ustronia. Podczas wycieczki poruszano tematy ochrony środowiska. Wielkim zainteresowanie uczestników cieszyła się specjalnie przygotowana dziupla, do której można było wejść i oglądać las z innej perspektywy. Po wycieczce wszyscy uczestnicy udali się na obiad. Przy wspólnym stole dyskutowano o bocianach i o projekcie. Poruszano sprawy dotyczące ochrony przyrody w naszym kraju. Potem wszyscy pojechali do Leśnego Parku Niespodzianek. Wielkim przeżyciem dla uczestników spotkania był udział w pokazie lotów ptaków drapieżnych, a także możliwość obcowania ze zwierzętami przebywającymi w parku.

Około godziny 17, uczestnicy zlotu udali się pod bocianie gniazdo. Dzięki możliwościom technicznym kamery zamontowanej przy gnieździe, osoby nie będące w Ustroniu mogły oglądać uczestników zlotu na monitorach swoich komputerów. Było przy tym wiele emocji. Uczestnicy zlotu pozdrowili obserwatorów, którzy nie mogli brać udziału w tym spotkaniu.

Zobacz zdjęcia z podglądu.

O godz. 18.00 w sali konferencyjnej ośrodka "Leśnik" odbył się konkurs wiedzy o bocianach. Konkurs polegał na odpowiadaniu na pytania, rzucaniu bocianim piórem na odległość oraz na improwizacji ruchowej związanej z bocianami. Uczestnicy zlotu, którzy nie brali udziału w konkursie tworzyli publiczność i oklaskami nagradzali każdorazowe, poprawnie wykonane zadanie. Konkurs przebiegał w radosnej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wręczono również dyplomy najaktywniejszym użytkownikom internetowego forum projektu.

Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne ognisko, podczas którego rozmawiano o projekcie i planach na przyszłość. Z relacji uczestników spotkania wynika, iż bardzo podobało im się w Ustroniu, że podoba im się idea spotkań obserwatorów gniazda. Zapowiedzieli, że za rok również przyjadą do Ustronia.

Zobacz zdjęcia wykonane przez uczestników.

Osobiste relacje uczestników Zlotu Bocianolubów w Ustroniu dostępne są na forum projektu.
Organizatorzy wyrażają podziękowanie uczestnikom spotkania za stworzenie wspaniałej atmosfery. Impreza ta pokazała, że bociany integrują.

O projekcie

Statystyki

Użytkowników online: 3
Liczba odwiedzin: 8571457

© 2007-2024 www.bociany.edu.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
dizajn i wykonanie: NFIS