Projekt "Bociany integrują"

Założenia

Projekt "Bociany Integrują" - obserwacja bocianiego gniazda w Ustroniu

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych, chcących poznać życie bociana białego, który jest ptakiem typowo polskim i rozpoznawanym przez każdego z nas. Jest nierozłącznym elementem polskiego krajobrazu, polskiej przyrody. Odbiorcami projektu są miłośnicy przyrody miasta Ustroń, regionu, kraju, zagranicy.

Cele główne projektu:

  1. zwiększenie poziomu wiedzy na temat życia bociana białego,
  2. poznanie zachowań bocianów białych w poszczególnych okresach ich rozwoju (składanie jaj, lęgi, karmienie młodych, nauka latania),
  3. uwrażliwienie na piękno przyrody i kształtowanie szacunku do niej,
  4. obserwacja życia bocianów białych w ich naturalnym środowisku,
  5. nienaruszanie spokoju bocianów i nieingerowanie w ich życie.

Poprzez systematyczną obserwację życia w bocianim gnieździe, odbiorcy projektu mogą "uczestniczyć" w życiu bocianiej rodziny i przeżywac wspólnie z bocianami radosne, a czasami smutne chwile. Pozwoli to na uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i kształtowanie szacunku do niej. Monitoring gniazda nie uwzględnia ingerowania w życie bocianów, ma na celu pokazanie prawdziwego obrazu dzikiej przyrody.

Projekt polega na zainstalowaniu kamery internetowej (wraz z mikrofonem) przy bocianim gnieździe. Kamera znajduje się na specjalnie skonstruowanym wysięgniku, tak by nie zakłócać życia ptaków. Jest przez nie traktowana jako stały element otoczenia. Bezpośredni obraz z kamery przekazywany jest do Internetu i udostępniany stronie głównej projektu. Odbiorcy przekazu mają możliwość obserwacji życia w bocianim gnieździe przez 24 godziny na dobę. W ramach strony głównej, zostało uruchomione ogólnodostępne forum dyskusyjne, na którym odbiorcy projektu mogą przedstawiać na bieżąco wyniki swoich obserwacji.

W naszym kraju, jest wielkie zapotrzebowanie na upowszechnienie wiedzy i wartości ekologicznych. Realizacja projektu pomoże wskazać, jak podejmować racjonalne działania służące poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Wierzymy, że projekt "Bociany Integrują" pogłębi dotychczasową wiedzę przyrodniczą i zmusi do refleksji nad odpowiedzialnością za otaczającą nas przestrzeń przyrodniczą oraz podejmowania działań na rzecz środowiska.

Pomysłodawcy :

Monika Ewa Kosińska ( Ustroń )
Marek Radziszewski ( Ostrów Wielkopolski )

O projekcie

Statystyki

Użytkowników online: 2
Liczba odwiedzin: 8571456

© 2007-2024 www.bociany.edu.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
dizajn i wykonanie: NFIS